Donald Trump -  E io nun 'mu scordu.

E io nun 'mu scordu. - Donald Trump

Loading comments…

Comments