cryingblackman - ನಿನ್ನಾ ಮನೆವರೆಗು ಜೋತೆಯಲಿ ನಾನು ಬರಬಹುದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಈ ಬಡಪಾಯಿಯ ಖುಷಿಯಾ ಕಾಗುಣಿತಾ

ನಿನ್ನಾ ಮನೆವರೆಗು ಜೋತೆಯಲಿ ನಾನು ಬರಬಹುದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಈ ಬಡಪಾಯಿಯ ಖುಷಿಯಾ ಕಾಗುಣಿತಾ - cryingblackman

Loading comments…

Comments


More from other memes