Back In My Day - nhớ lại ngày xưa chả có ad ap sp jungle top , chỉ có thắng hoặc thua , giết hoặc chết , và ashe đi mid :3

nhớ lại ngày xưa chả có ad ap sp jungle top , chỉ có thắng hoặc thua , giết hoặc chết , và ashe đi mid :3 - Back In My Day

Loading comments…

Comments