Anti Joke Chicken - what do you get when you cross a joke awith a rhetorical question?

what do you get when you cross a joke awith a rhetorical question? - Anti Joke Chicken

Loading comments…

Comments