Philosoraptor - ếu hiểu thế nào đang ngồi học trên lớp thằng pháp lại bò lăn bò bàng ra ghế cần lời giải thích????

ếu hiểu thế nào đang ngồi học trên lớp thằng pháp lại bò lăn bò bàng ra ghế cần lời giải thích???? - Philosoraptor

Loading comments…

Comments