Not sure if troll - betay ap na parh li hai namaz? wait kr raha hoon k kab ap tips dain! :D

betay ap na parh li hai namaz? wait kr raha hoon k kab ap tips dain! :D - Not sure if troll

Loading comments…

Comments