You don't do that to me meme - nagpakahirap ako sa plot na 'yan tapos hindi nyo ako bibigyan avvie? you don't do that to me

nagpakahirap ako sa plot na 'yan tapos hindi nyo ako bibigyan avvie? you don't do that to me - You don't do that to me meme

Loading comments…

Comments