Scumbag Steve Jobs - Let's name Mac OS 10.9 after Ubuntu 10.10 No one will notice

Let's name Mac OS 10.9 after Ubuntu 10.10 No one will notice - Scumbag Steve Jobs

Comments