Xbox one aint nobody got time for that shit. - SI TE METES CONMIGO  TE METES CON MI GALLINA!!

SI TE METES CONMIGO TE METES CON MI GALLINA!! - Xbox one aint nobody got time for that shit.

Loading comments…

Comments