Good Guy Jesus - Дэхий ертөнцийг эцэ г минь бүтээсэн учир хүмүүс миний төрсөн өдрийг тэмдэглэдэг.

Дэхий ертөнцийг эцэ г минь бүтээсэн учир хүмүүс миний төрсөн өдрийг тэмдэглэдэг. - Good Guy Jesus

Loading comments…

Comments