One Does Not Simply - konti na lang deds na sana eee. . konting konti na lang dumating pa yung cheater mong kakampi. .

konti na lang deds na sana eee. . konting konti na lang dumating pa yung cheater mong kakampi. . - One Does Not Simply

Loading comments…

Comments