you don't do that to me - - hindi lang natupad gusto mo, sasabihin mo agad na 'you guys suck?' you don't do that to me!

hindi lang natupad gusto mo, sasabihin mo agad na 'you guys suck?' you don't do that to me! - you don't do that to me -

Loading comments…

Comments