You don't do that to me meme - Delay ang sahod ng 1 week tapos ngayon nyo lang sasabihin! you dont do that to me!!

Delay ang sahod ng 1 week tapos ngayon nyo lang sasabihin! you dont do that to me!! - You don't do that to me meme

Loading comments…

Comments