Terrible  Teacher - Tells you to turn around then tells you off for turning round

Tells you to turn around then tells you off for turning round - Terrible Teacher

Loading comments…

Comments