Homer Facepalm - na iisip rin nya kaya ako sana.

na iisip rin nya kaya ako sana. - Homer Facepalm

Loading comments…

Comments