KONTRABIDA - Brando, mAY GULO DAW SA SABAH BILHIN ANG MALAYSIA AT PALUBUGIN ITO, MADALI!

Brando, mAY GULO DAW SA SABAH BILHIN ANG MALAYSIA AT PALUBUGIN ITO, MADALI! - KONTRABIDA

Comments