You don't do that to me meme - ang simple simple lang ng tanong ko di nyo masagot? you don't do that to me!

ang simple simple lang ng tanong ko di nyo masagot? you don't do that to me! - You don't do that to me meme

Loading comments…

Comments