Willie You Don't Do That to Me! - Buong Lecture Natulog ka lang sa klase, tapos hihingin mo notes ko?! Aba nataasan mo pa ako quizzes!       pakshit! you don't do that to me!!

Buong Lecture Natulog ka lang sa klase, tapos hihingin mo notes ko?! Aba nataasan mo pa ako quizzes! pakshit! you don't do that to me!! - Willie You Don't Do That to Me!

Loading comments…

Comments