Willie You Don't Do That to Me! - Nung nagtaas ako hindi mo ko tinawag nung hindi naman ako nag taas saka ako tatawagin? You don't do that to me

Nung nagtaas ako hindi mo ko tinawag nung hindi naman ako nag taas saka ako tatawagin? You don't do that to me - Willie You Don't Do That to Me!

Loading comments…

Comments