Willie You Don't Do That to Me! - buong lecture natulog ka lang sa klase, pagkatapos hihingin mo notes ko? aba nataasan mo pa ako sa quizzes?! you don't do that to me!

buong lecture natulog ka lang sa klase, pagkatapos hihingin mo notes ko? aba nataasan mo pa ako sa quizzes?! you don't do that to me! - Willie You Don't Do That to Me!

Loading comments…

Comments