Willie You Don't Do That to Me! - yung kaibigan ko walang exam nakakuha pa ng 75 sa midterm grade tapos ako kumpleto sa lahat tapos 64 midterm grade ko you dont do that to me!\

yung kaibigan ko walang exam nakakuha pa ng 75 sa midterm grade tapos ako kumpleto sa lahat tapos 64 midterm grade ko you dont do that to me!\ - Willie You Don't Do That to Me!

Loading comments…

Comments