Futurama Fry - not sure if no one heard joke or just not funny

not sure if no one heard joke or just not funny - Futurama Fry

  • 189

Comments